هزینه انجام پی آر پی PRP چقدر است؟

 

هزینه انجام پی آر پی PRP بسته به محدوده جغرافیایی ، مرکز درمانی ، نوع و تعداد کیت مصرفی متغیر خواهد بود.

دو نکته بسیار مهم در عمل پی آر پی PRP استفاده از کیت های مرغوب و آماده سازی پی آر پی PRP به روش صحیح است تا بالاترین درجه خلوص پلاکت حاصل شده و کمترین آسیب به پلاکت ها وارد شود.

در این مرکزهزینه  انجام سوپر پی آر پی مو در هر جلسه 800 صد هزار تومان  است.

هزینه انجام پی آر پی یک زانو در هر جلسه 800 صد هزار تومان می باشد.

هزینه پی آر پی زیر چشم 400 و هزینه پی آر پی کل صورت 800 صد هزار تومان است.