داستان پاره شدن سندرقیت

یکی از نمایندگان زن در دوره پهلوی در مجلس : “…اعلیحضرت سِندِرقیت ما زنان را پاره نمودند…” .

جریان از این قرار بود که در یکی از جشن های سالانه کشف حجاب در دوران پهلوی دوم نوشته ای را پیش روی یکی از نمایندگان زن مجلس قرار دادند تا آن را بخواند.

متن های آن دوران گاهی آمیخته با اصطلاحات نامانوس عربی بود. در آن متن کلمه عربی “رقیّت” به معنی بندگی آورده شده بود و منظور آن این بود که رضاشاه با کشف حجاب “سند رقیت” یعنی سند بندگی و کنیزی زنان را پاره کرده است.

گویا نماینده زن مجلس که صدایش به طور زنده از رادیو پخش می شده با این سبک نوشتار آشنایی چندانی نداشته و حین قرائت متن گفته است : “اعلیحضرت سِندِرقیت ما زنان را پاره نمودند…” .
این داستان تا مدتها نقل مجالس و باعث کرکرخنده ی مردمان این خاک بوده است.