ماساژ درمانی(رفع استرس و میگرن)

صورت تعریف ماساژ: شیوه های علمی برای درمان بعضی از بیماریها که با دستکاری خارجی بافت های نرم بدن انجام میشود.

محتویات

ماساژ قدیمی ترین شکل درمان جسمی است که بشر به آن دست یافته است که بیش از ۲۷۰۰ سال سابقه دارد.

دستگاه اعصاب بدن: ماساژ درمانی برای این دستگاه آرامش بخش و تسکین دهنده می باشد.

دستگاه ماهیچه ای بدن: در اثر ماساژ بین انقباض و شل شدن ماهیچه ها توازن به وجود می آید.

دستگاه اسکلتی بدن: ماساژ میتواند بصورت غیر مستقیم بر استخوانها تاثیر بگذارد.

دستگاه گردش خون: در اثر ماساژ فشار وارد شده به سیاهرگ ها و سرخرگها از بین می رود و جریان گردش خون تسریع میابد.

دستگاه لنفاوی بدن: در اثر ماساژ دستگاه لنفاوی تحریک و سرعت جریان لنف در سرتاسر بدن زیاد میشود(مواد سمی و زاید که در اثر فشارهای عصبی

زیاد در بدن جمع شده اند از بین می روند)

دستگاه تنفسی بدن: دستگاه تنفسی در اثر ماساژ فعالتر شده و تنفس عمیق تر و کندتر خواهد شد همچنین باعث تخلیه مخاط و ترشحات نایژه ای از ریه ها می گردد.

دستگاه گوارشی: بدن:در اثر ماساژ حرکات موجی شکل در روده ی بزرگ افزایش یافته و خروج مواد دفعی تسریع و با یبوست مقابله میشود.

پوست:در اثر ماساژ غده های عرق و چربی تحریک و عملکرد آنها بهبود میابد و مواد زاید دفع خواهد شد.

احساسات: احساسات منفی ما برخی اوقات میتواند داخل بدن منجر به تنش در عضلات شودکه میتوان با ماساژ این موضوع را کاهش داد و فشار متقابل بر

عضلات را بصورت انرژی در بدن تبدیل نماید.