فرق مزوتراپی با پی آر پی

فرق مزوتراپی با پی آر پی

ابتدا باید به تعریف این دو واژه توجه کنیم:

مزوتراپی، استفاده از دوزهای کم دارو با تزریق های مکرر در ناحیه مورد نظر است.

پی آر پی، پلاسمای خون با پلاکت های تغلیظ شده است و از خون خود بیمار مشتق شده است.

در هر دو روش، ماده مورد نظر ( دارو یا پلاسمای حاوی پلاکت ) توسط تزریقات مکرر به محل رسانده می شود. چون روش تزریق پی آر پی مشابه

مزوتراپی ست ولی داروی آن از خود بدن گرفته می شود، به مزوتراپی بیولوژیک هم اطلاق می شود.

مزوتراپی چیست؟