نقشه جوش بر روی بدن

  • 0

نقشه جوش بر روی بدن

دسته: مقالات

طب چینی معتقد است بر اساس محل ایجاد جوش بر روی بدن می توان به علت آن در درون بدن پی برد. به عبارت دیگر هر مشکلی در داخل بدن ممکن است خود را به صورت ایجاد جوش در نقاط خاصی از بدن نشان دهد و ما با دقت در محل ایجاد جوش می توانیم هم مشکل داخلی بدن را حل کنیم و هم جوش را درمان نماییم.

 


نظر بگذارید